Студенти в Германия си правят планове за следващия ден


,