Дано манджите да са на по-високо ниво от познанията им по чужди езици 🤢🤮