Неграмотност


Естествено, може и да се каже „това ли е най-важното, дали са грамотни бъдещите ни политици‟, но от друга страна, щом имат хора, които не могат да напишат една страничка документ без 7 грешки и не се интересуват от детайлите, как ще управляват цяла държава.