Летно време е още! Откъде да ги вземем тия гуми, да ги купим ли?