Протейн


Има и трети вариант – да се използва правописен речник.