Учтива форма


ние сладко, Вие сладко, те сладко.

Важното е човек да е учтив.