Двойни предлози в книжовния български език


Всички знаят, че предлозите се удвояват пред думи, които започват със съгласните „в“ / „ф“ и съответно „с“ / „з“.

Но българският език еволюира! Вече не само предлозите се удвояват, ами явно приемат и буквата на последващата ги дума:

Да, много хора ще кажат, че докато пишат бързо не мислят за правописа. Този аргумент е безумен. Все едно да се насереш докато ходиш по улицата, защото, нали, не може да мислиш за гъза си в този момент.

Явно не е и от липса на софтуерни продукти – в наши дни дори браузърите имат проверка на правописа.

Явно не е и от бързане, защото горният бисер е от статия, а не от чат. Тоест, достатъчно време да се провери за грешки. Въпреки това статията изобилства от тях.

С две думи – наЗиране. Полодиах!