Българският национален идеал

1876 г. – „Свобода или смърт!“
1885 г. – „Съединението прави силата!“
1908 г. – „Да живее Независимостта!“
2018 г. – „Зимàх си ино талончи, изтърках го и ни ми са вярваши, ма ей на – спичелих и сига мога да си купя кот си искам. Пужилавам на сички да играят в нациуналната лутария, щото там са гульемити пари.“