elektroe

Back in the day, преди фейсбук, преди туитър и по-новите им събратя, единственият начин да обслужваш нарцистичните си комплекси онлайн беше да имаш блог. Пишеш, разсъждаваш, споделяш с публиката, а ако има и коментари отдолу, то дори се заформя някаква форма на диалог.

Част от блоговете наистина не надраснаха нивото „аках, вижте какво ако изаках“; част от тях обаче бяха и остават перли на световната съкровищница – дали заради стила на писане, дали заради систематизираната и поднесена в тях информация, която не е част от затворена и заградена екосистема на някоя „социална“ мрежа.

Днес блоговете са малко или много отживелица и са по-скоро нишов продукт; все още има добре списвани блогове с много полезна информация, но далеч не са информационните магистрали от едно време, а по-скоро са понижени до второкласни пътища.

Като своеобразен a blast from the past, ви предлагам следните четири статии от блогат на неизвестен, но словоохотлив и подчертано запален и начетен любител на електронната музика, чийто стил на писане едновременно забавлява, но и образова.

Като добавен бонус е запазен оригиналният дизайн на блога му 🙂

http://fun.bgjargon.com/text/ELEKTR%c3%96_%20Direct%20contact.html

http://fun.bgjargon.com/text/ELEKTR%c3%96_%20What%20time%20is%20it_.html

http://fun.bgjargon.com/text/ELEKTR%c3%96_%20%d0%97%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d1%8a%d1%82%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5.html

http://fun.bgjargon.com/text/ELEKTR%c3%96_%20%d0%9f%d0%be%20%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be%20%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5.html

Какво остава накрая

Как живее немската средна класа? Един поглед в домакинствата на една самотна майка, един несемеен мъж и едно семейство с две деца.

Цялата публикация „Какво остава накрая“